Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Mốc Quà Nạp - Xưng Bá Private

  • Trang chủ
  • > Mốc Quà Nạp - Xưng Bá Private

Tỉ lệ quy đổi khi nạp và chuyển khoảng :

Mệnh Giá Nạp Thẽ - Hệ thống nhận tất cả các loại thẽ : Viettel , Mobi , Vina

10.000 = 2 Kim Nguyên Bảo = 2 Điểm Tích Lũy

Mệnh Giá Nạp Chuyển Khoản :

10.000 = 3 Kim Nguyên Bảo = 3 Điểm Tích Lũy

100.000 = 30 KNB + 2.000 Xu

500.000 = 150 KNB + ( Khuyến Mãi :  50 KNB + 1.000 Đá + 1.000 Event + 5.000 Túi Lì Xì)

1 Kim Nguyên Bảo = 200 Tiền Đồng ( Xu )

1 Tiền Đồng ( Xu ) = 30 Vạn 

Rút KNB + Đổi Xu + Đổi Tiền Vạn Tại Tiền Trang Tương Dương Trung Tâm

Rút Kim Nguyên Bảo Tại Tiền Trang Ra Rồi Mới Nhận Mốc Quà Được Nhé

Chuyển Khoảng Liên Hệ PageFace : LINK

 

Mốc Nạp

PHẦN THƯỞNG

NẠP LẦN ĐẦU

Nạp 50.000 Đồng

-200 Xu

-50 Đá Tăng Bậc

-Bk 21, 22, 23

 

100.000

30 điểm

Danh hiệu Vip1

500 Tiền Đồng

100 Đá Tăng Bậc

2000 Hộp Nguyên Liệu Event

500 Event Bó Hồng Tứ Sắc

Bí Kip 150 Cấp 24

 

200.000

60 điểm

Danh Hiệu Vip2

1000 Tiền Đồng

200 Đá Tăng Bậc

5000 Hộp Nguyên Liệu Event

1000 Event Bó Hồng Tứ Sắc

10 Đồ Phổ Đằng Long

10 Đồ Phổ Tinh Xảo

Bí Kip 150 Cấp 25

 

300.000

90 điểm

Danh hiệu Vip 3

1500 Tiền Đồng

500 Đá Tăng Bậc

5000 Hộp Nguyên Liệu Event

2000 Event Bó Hồng Tứ Sắc

20 Đồ Phổ Đằng Long

20 Đồ Phổ Tinh Xảo

Bí Kip 150 Cấp 26

 

500.000

150 điểm

Danh hiệu Vip 4

3000 Tiền Đồng

1000 Đá Tăng Bậc

30 Đồ Phổ Đằng Long

30 Đồ Phổ Tinh Xảo

5 Đồ Phổ Tinh Sương

[Vip] Hắc Hổ

 

1.000.000

300 Điểm

Danh hiệu Vip 5

4000 Tiền Đồng

2000 Đá Tăng Bậc

60 Đồ Phổ Đằng Long

60 Đồ Phổ Tinh Xảo

10 Đồ Phổ Tinh Sương

Hoàng Kim Ấn [Cấp 6]

 

2.000.000

600 điểm

Danh hiệu Vip 6

5000 Tiền Đồng

4000 Đá Tăng Bậc

60 Đồ Phổ Đằng Long

60 Đồ Phổ Tinh Xảo

30 Đồ Phổ Tinh Sương

 Trang Sức [Cấp 6]

 

3.000.000

900 điểm

Danh hiệu Vip 7

6000 Tiền Đồng

6000 Đá Tăng Bậc

80 Đồ Phổ Đằng Long

80 Đồ Phổ Tinh Xảo

30 Đồ Phổ Tinh Sương

10 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

Mặt Nạ [ Cấp 6 ]

 

4.000.000

1200 điểm

Danh Hiệu Vip8

7000 Tiền Đồng

8000 Đá Tăng Bậc

100 Đồ Phổ Đằng Long

100 Đồ Phổ Tinh Xảo

40 Đồ Phổ Tinh Sương

20 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

1 Huynh Đệ Đồng Tâm Chi Liên ( Cấp 1)

 

5.000.000

1500 điểm

Danh Hiệu Vip9

8000 Tiền Đồng

10000 Đá Tăng Bậc

150 Đồ Phổ Đằng Long

150 Đồ Phổ Tinh Xảo

60 Đồ Phổ Tinh Sương

40 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bôi ( Cấp 1 )

 

6.000.000

1800 điểm

Danh Hiệu Vip 10

10000 Tiền Đồng

12000 Đá Tăng Bậc

200 Đồ Phổ Đằng Long

200 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

100 Đồ Phổ Tinh Sương

80 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

Ngựa [Vip] Dương Sa

8.000.000

2400 điểm

Danh Hiệu Vip 11

15000 Tiền Đồng

15000 Đá Tăng Bậc

300 Đồ Phổ Đằng Long

300 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

100 Đồ Phổ Tinh Sương

100 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

1 Huynh Đệ Đồng Tâm Chi Liên ( Cấp 3)

10.000.000

3000 điểm

Danh Hiệu Vip 12

15000 Tiền Đồng

15000 Đá Tăng Bậc

300 Đồ Phổ Đằng Long

300 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

100 Đồ Phổ Tinh Sương

100 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

1 Huynh Đệ Song Hành Ngọc Bôi ( Cấp 3 )    

13.000.000

3900 điểm

                            

Danh Hiệu Vip 13

30 Đá Cường Hóa Cao Cấp

400 Đồ Phổ Đằng Long

400 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

300 Đồ Phổ Tinh Sương

200 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

50 Đồ Phổ Diệu Dương

Bộ Phụ Kiện ( Ấn + Mn + Ts ) [Cấp 12]

 

16.000.000

4800 điểm

Danh Hiệu Vip 14

30 Đá Cường Hóa Cao Cấp

500 Đồ Phổ Đằng Long

500 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

400 Đồ Phổ Tinh Sương

300 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

50 Đồ Phổ Diệu Dương

Cặp Nhẫn Càn Khôn Vô Cực [Cấp 12]

1 Diệu Dương Lệnh

20.000.000

6000 điểm

                            

Danh Hiệu Vip 15

50 Đá Cường Hóa Cao Cấp

600 Đồ Phổ Đằng Long

600 Đồ Phổ Nhẫn Tinh Xảo

500 Đồ Phổ Tinh Sương

400 Đồ Phổ Nguyệt Khuyết

100 Đồ Phổ Diệu Dương

Bộ Huynh Đệ Cấp 5

Ngựa [Vip] Dương Đà

1 Diệu Dương Lệnh

                                                                       

 

 

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Xưng Bá - HKMP Siêu Nhân không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster