Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hoạt Động Sever S2 - Bá Vương

 Tính Năng Hoạt Động Sever

Hoạt Động

Phần Thưởng

Thời Gian

Tống Kim

Yêu cầu 2000 điểm tích lũy trở lên

500 Hộp Nguyên Liệu
200 tiền đồng
50 Đá Tăng Bậc
15 TỶ EXP ( CỘNG DỒN )

50 Túi May Mắn


Yêu cầu 6000 điểm tích lũy trở lên

500 Hộp Nguyên Liệu
300 tiền đồng
100 Đá Tăng Bậc
30 TỶ EXP ( CỘNG DỒN )

100 Túi May Mắn


TK 15h - 21h


AD Phát Không Cố Định

11h-15h


19h - 21h

Dã Tẩu

Hoàn thành nhiệm vụ dã tẩu nhận được Exp và Xu

Hoàn thành 5 Nhiệm Vụ nhận được 5 Xu + 5 Tỷ EXP + 100 Hộp Nguyên Liệu

Hoàn thành 10 Nhiệm Vụ nhận được 5 Xu + 6 Tỷ EXP + 100 Hộp Nguyên Liệu


Hoàn thành 20 Nhiệm vụ nhận được 10 Xu + 7 Tỷ EXP + 100 Hộp Nguyên Liệu


Hoàn thành 30 nhiệm vụ nhận được 15 Xu + 8 tỷ Exp + 100 Hộp Nguyên Liệu


Hoàn thành 40 Nhiệm vụ nhận được 20 Xu + 9 Tỷ EXP + 10 Đá Tăng Bậc + 200 Hộp Nguyên Liệu


Có thể dùng Xu để trả nhiệm vụ
5 Tiền Đồng /1 lần

Tự Do

Kiếm Gia

Qua 1 ải nhận

20 tiền đồng

4 Đá Tăng Bậc

1 Tỷ EXP

50 Hộp Nguyên Liệu

Tiêu diệt long cửu thiên nhận

400 tiền đồng

120 Đá Tăng Bậc

500 Hộp Nguyên Liệu Event

10 tỷ EXP

phút 01 đến 30

Vận Tiêu

Phượng tường bến tàu

6 Tỷ EXP cộng dồn

10 Tiền Đồng

3 Đá Tăng Bậc

200 Hộp Nguyên Liệu

( CÁC BẠN TỐN 10X )

Tự do

Vận Tiêu 3 lần/1 ngày

Boss Sát Thủ

Hoàn thành nhiệm vụ nhận

60 tiền đồng

5 Tỷ EXP cộng dồn

100 Hộp Nguyên Liệu

5 Đá Tăng Bậc

20 Túi May Mắn

Người chơi đã nhận nhiệm vụ và tiêu diệt boss mới dc nhận thưởng

 

Boss Hoàng Kim

Tiêu diệt boss 5 tỷ EXP

Đứng gần boss nhận 3 tỷ EXP

200 Tiền Đồng

200 Hộp Nguyên Liệu

50 Túi May Mắn

BOSS rơi

15 Đá Tăng Bậc

Tẩy Tủy Kinh , Võ Lâm Mật Tịch

Ngọc Trùng Luyện

RANDOM


Kim Nguyên Bảo ( tỉ lệ nhỏ )


Minh Phượng Lệnh ( tỉ lệ vừa )


Đằng Long Lệnh ( tỉ lệ nhỏ)


Người kết thúc boss nhận : 100 Xu + 100 Hộp Nguyên Liệu

- 12h

- 14h

- 16h

-18h

- 22h

- 24h

Bảo tàng viêm đế

Qua 1 ải nhận

1 Tỷ EXP

70 Tiền Đồng

15 Đá Tăng Bậc

200 Hộp Nguyên Liệu

Tiêu diệt 1 mạng người nhận 500 triệu EXP

Tiêu diệt boss cuối nhận

150 Đá Tăng Bậc

500 Tiền Đồng

500 Hộp Nguyên Liệu

VẬT PHẨM RANDOM :

Kim nguyên bảo

Minh Phượng Lệnh ( tỉ lệ vừa )

Đằng Long Lệnh( Tỉ lệ nhỏ )

Đồ Phổ Tinh Sương( Tỉ lệ Nhỏ)

 

Tiêu diệt người chơi tích lũy đổi KNB tại NPC Thần chết

15 mạng/1 KNB

14h25

16h25

18h25

20h25

22h25

Phong lăng độ

Tiêu diệt 1 boss trên thuyền nhận

1 TỶ EXP cộng dồn

50 tiền đồng

5 Đá Tăng Bậc

Hoàn thành PLD nhận

20 tỷ EXP cộng dồn

150 tiền đồng

200 Hộp Nguyên Liệu

50 Đá Tăng Bậc

50 Túi May Mắn

 

BOSS lý bạch kiếm tiên

( ĐẠI HOÀNG KIM )

Tiêu diệt boss nhận ngẫu nhiên các vật phẩm :


Càng khôn song tuyệt bội

500 Tiền Đồng
100 Đá Tăng Bậc

1000 Hộp Nguyên Liệu
Kim nguyên bảo
Mật tịch 150 cấp 21
Mật tích 150 cấp 22
Mật tịch 150 cấp 23

Đồ Phổ Minh Phượng( Tỉ lệ vừa )
Đồ Phổ Đằng Long ( Tỉ lệ vừa )
Đồ Phổ Tinh Sương( Tỉ lệ vừa)
Đồ Phổ Càng Khôn ( tỉ lệ vừa )


Người xung quanh nhận 8 tỷ EXP


Người kết thúc nhận 10 tỷ EXP

12h30 - 20h00

Chiến Long Động

 22h

Cổng Biện Kinh Nam

Trống Bang Hội

Tiêu diệt boss nhận ngẫu nhiên các vật phẩm

Càn khôn song tuyệt bội

100 Đá Tăng Bậc

Kim nguyên bảo

Mật tịch 150 cấp 21

Mật tích 150 cấp 22

Mật tịch 150 cấp 23

1000 Hộp Nguyên Liệu

Đồ Phổ Đằng Long( Tỉ lệ vừa )

Đồ Phổ Tinh Sương( Tỉ lệ vừa)

Đồ Phổ Càng Khôn ( tỉ lệ vừa )

 

Người xung quanh nhận 8 tỷ EXP

Người kết thúc nhận 10 tỷ EXP

Mở trống bang hội nhận các vật phẩm

10000 Tiền Đồng + 1000 Đá Tăng Bậc

Chỉ bang chủ mới mở được trống bang hội

19h30

 

( TẠI BIỆN KINH NAM )

 

Tín sứ

200 Hộp Nguyên Liệu

3 Đá Tăng Bậc

50 Xu

5 tỷ EXP cộng dồn

Tự Do

Thông Thương Hội

20 Tiền Đồng

3 tỷ EXP

Mỗi ngày hoàn thành 10 nhiệm vụ

Thời gian Tự Do

Nhận nhiệm vụ tại Tương dương 196/199

Hoặc Ba Lăng Huyện

Vượt Ải

50 tỷ EXP cộng dồn

200 Tiền Đồng

500 Hộp Nguyên Liệu

60 Đá Tăng Bậc

50 Túi May Mắn

Yêu cầu vượt qua 28 ải

Sau khi Vượt Ải Xong Đánh Boss Cuối

+ 500 Tiền Đồng

+ 20 Tỷ EXP

+ 150 Đá Tăng Bậc

+ 500 Hộp Evnet

RanDom:

Đồ Phổ Đằng Long

Đồ Phổ Tinh Sương

Đằng Long Lệnh

Tinh Sương Lệnh

Kim Nguyên Bảo

Mở bảo rương VA mỗi cái được 50tr EXP

Đầu mỗi giờ

Vận Tiêu Bang

Tốn 2000 Tiền Đồng Để Mở Tiêu

100KNB ( 20.000 Xu ) + 4000 Đá Tăng Bậc

Mỗi Bang Được Vận Tiêu 1 Lần

Bị Cướp Có Thể Vận Lại

19h – 19h30

 

Nhận Tiêu:

BLH 193/206

Trả Tiêu:

BLH 223/199

    Săn Kỳ Lân                                                          

Tiêu diệt boss nhận ngẫu nhiên các vật phẩm :


Càng khôn song tuyệt bội

500 Tiền Đồng
100 Đá Tăng Bậc

1000 Hộp Nguyên Liệu
Kim nguyên bảo
Mật tịch 150 cấp 21
Mật tích 150 cấp 22
Mật tịch 150 cấp 23

Đồ Phổ Minh Phượng( Tỉ lệ vừa )
Đồ Phổ Đằng Long ( Tỉ lệ vừa )
Đồ Phổ Tinh Sương( Tỉ lệ vừa)
Đồ Phổ Càng Khôn ( tỉ lệ vừa )


Người xung quanh nhận 8 tỷ EXP


Người kết thúc nhận 10 tỷ EXP

                     

                                   13h00 - 23h00 BLH

                                        

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ Lâm Xưng Bá - HKMP Siêu Nhân không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster